watch sexy videos at nza-vids!


Thông Báo
Cảnh báo khi nạp Sms, Thẻ game Army, Avatar, Kpah
Hôm nay phải chơi game gì đây anh em ?
Thế giới Game Hôm nay có gì mới anh em nhỉ ???
Chú ÝADMIN: thông báo hãy sử dụng phiên bản này để đăng kí níck tránh tình trạng mất nick như hiện nay.!
Tổng hợp fw cook s40
Danh sách các FW cook ( Sắp xếp theo Dòng máy/Tên máy/Version: Thông tin sơ lược - Tác giả)
* s40v3
- 3110C:
+ 3110c_v7.30 : Icon S40v6 - HuongDC
+ 3110c_v7.30 : Icon V6 - tiphukotien

-5200:
+ 5200_v7.20 : Icon S40v6 - HuongDC
+ 5200_v7.20 : Icon Anna - thaihung1209

- 5300:
+ 5300_v7.20 : Icon S40v6 - HuongDC + phongvemt08
+ 5300_v7.20 : Icon S40v6 - phongvemt08
+ 5300_v7.20 : Icon Win7+Iphone - Jimmy88
+ 5300_v7.20 : Icon symbian anna - MinhkhA

- 6131:
+ 6131_v6.60 : Icon S40-v6 - HuongDC
+ 6131_v6.60 : Icon Win7 - HuongDC

- 6280/8:
+ 6288/6280_v6.43 : Icon S40-v6 - HuongDC

- 6300:
+ 6300_v7.21/v7.30 : Các tác giả sindbad + HuongDC + kieuson93 + 037866842
+ 6300_v7.30 : Icon V6 - babybu
+ 6300_v7.30 : Icon V6 - HuongDC
+ 6300_v7.21 : Icon Win7+Neon - babybu
+ 6300_v7.30 : Icon Win - longkok1
+ 6300_v7.30 : 037866842
+ 6300_v7.30 : flysmile
+ 6300_v7.30 : Icon Win7 - HuongDC
+ 6300_v7.30 : Icon ubuntu - HuongDC


* s40v5
- 2690:
+ 2690_v10.65 : Icon Win7 - Hoangps

- 2700:
+ 2700_v9.95+9.97+9.98 : Icon Win7+Iphone - Jimmy88
+ 2700_v9.97 : Chỉnh sửa từ phiên bản của Jimmy88 - bc0ng91
+ 2700_v9.97 : Icon Xperia - HuongDC
+ 2700_v9.97 : Icon V6 - z0nkazu04
+ 2700_v9.97 : Icon V6 ( ver 2 ) - z0nkazu04
+ 2700_v9.97 : Icon V6 -Chỉnh sửa fw của z0nkazu04 - kaisoulpro
+ 2700_v9.98 : Icon V6+Win - kuty
+ 2700_v9.98 : Icon Iphone - Mr.Candy
+ 2700_v9.98 : Icon V6 + Iphone -Mr.Candy
+ 2700_v9.98 : Icon android - Mr.Candy
+ 2700_v9.98 : Symbian Ana - Mr.Candy
+ 2700_v9.98 : Ultimate - Mr.Candy
+ 2700_v9.97 : Random~ - Kaisoulpro
+ 2700_v9.97 : Windows Phone - Kaisoulpro

- 2730:
+ 2730_v10.45+10.47 : Icon Win7+Iphone - Jimmy88
+ 2730_V10.45: Icon MacOS - bequay123
+ 2730_V10.45: Hack cer - kidsmc
+ 2730_v10.47 : Icon transparent - Dangdinhluc
+ 2730_v10.47 : Mod by D.T.A

- 3120:
+ 3120_v10.00 : Icon Iphone - Jimmy88
+ 3120_v10.10/12.35 : Icon Xperia - HuongDC
+ 3120_v12.35 : Icon V6+Android - HuongDC

- 3600:
+ 3600_v7.32 : Icon V6 - HuongDC

- 5130XM:
+ 5130_v7.97: Gồm 2 bản Icon Win7 + Icon V6 - Jimmy88
+ 5130_v7.97 : Icon Buuf - Dinhtuan2607
+ 5130_v7.97 : Icon Xperia - HuongDC
+ 5130_v7.97 : Icon V6 - HuongDC
+ 5130_v7.97 : Icon anna - HuongDC

- 5220:
+ 5220_v7.23 : Icon V6 - Hoangps
+ 5220_v7.23 : Icon V6 - HuongDC

- 5310:
+ 5310_v10.00 : Icon MacOS - Hoangps
+ 5310_v10.10 : Icon Xperia - HuongDC
+ 5310_v10.10 : Icon V6 - HuongDC
+ 5310_v10.10 : Icon Xperia - lnmh510
+ 5310_v10.10 : Xpress music - lnmh510
+ 5310_v10.10 : Icon anna + V6 - thugianglovely

- 5610:
+ 5610_v.10.00 : Icon V6 - timeline263
+ 5610_v.10.00 : Icon V6 - timeline263
+ 5610_v.10.00 : Icon V6 - HuongDC

- 6233:
+ 6233_v5.60 : Icon V6 - HuongDC
+ 6233_v5.60 : Icon Xperia - HuongDC
+ 6233_v5.60 : Icon Win7 - HuongDC

- 6500C:
+ 6500C_v9.42 : Icon đẹp - tacnep
+ 6500C_v10.50 : Icon V6 - HuongDC

- 6500S:
+ 6500S_v10.10 : Icon V6 - HuongDC
+ 6500S_v10.30 : Icon V6 Ubuntu - nvs2011
+ 6500S_v10.30 : Icon V6 - HuongDC

- 7210:
+ 7210_v7.23 : Gồm 2 phiên bản - Hoangps + HuongDC
+ 7210_v7.23 : Icon V6 - HuongDC


* s40v6
- 6303c:
+ 6303c_v10.12 : Gồm 2 phiên bản icon Win 7 và icon Iphone - Jimmy88
+ 6303c_v10.12 : Icon win7 - HuongDC

- 6303i:
+ 6303i_v10.80 : Icon Win7 - HuongDC

- 6700:
+ 6700_v13.21 : Icon V6 - HuongDC

- C2-01:
+ C2-01 v11.20 : by HuongDC

- C3-00:
+ C3-00_v7.25 : Icon V6 - HuongDC
+ C3-00_v7.25 : Icon Win7 - Jimmy88
+ C3-00_v8.63 : Icon Win7 - Jimmy88
+ C3-00_v8.63 : Icon transparent - HoangPS

- X2-00:
+ X2_v4.90 : Icon V6 - HuongDC
+ X2_v4.90 : icon đẹp - Hoangps
+ X2_v8.17 : Icon V6 - HuongDC
+ X2_v8.17 : Icon symbian ana - aladin.huy
+ X2_v8.17 : Chỉnh sửa từ fw của aladin.huy - giang0104
+ X2_v8.25 : Icon symbian ana - aladin.huy
+ X2_v8.25 : Icon symbian ana ver 2 - aladin.huy
+ X2_v8.25 : Mod App - truongx5

- X2-01:
+ X2-01_v7.11: Icon V6 - HuongDC
+ X2-01_v7.11: - MrHungLe base on Gigilahuong
+ X2-01_v7.11: Icon Win7 - 123456asd
+ X2-01_v7.11 : Icon Vista - MrAX
+ X2-01_v7.11 : Icon Win7 (Chưa đầy đủ TV) - tinhs2cop
+ X2-01_v7.11 : Icon Iphone - 123456asd
+ X2-01_v8.63 : Icon Win7 - Hoangps
+ X2-01_v8.63 : Icon Iphone - 123456asd
+ X2-01_v8.63 : Icon Iphone chỉnh sửa tinhs2cop
+ X2-01_v8.63 : Icon transparent - 123456asd
+ X2-01_v8.63 : Icon Red - 123456asd
+ X2-01_v8.63 : Icon Anna - htttk95

- X3-00
+ X3_v8.54 : Icon V6 - HuongDC
+ X3_v8.54 : Icon V6 - HuongDC

- X3-02:
+ X3-02 v6.00 : Icon MacOS - Hoangps
Support
EMail: admin@mhanam.com
Sitemap.xml | Robots.txt | Sitemap.xml.gz | sitemap.html | ror.xml | Urllist.txt